Thông tin

Buổi giới thiệu thông tin Công ty

Chúng tôi đã tổ chức một buổi thông tin về công ty cho những ai đang có ý định tốt nghiệp một trường dạy nghề ở Tokyo. Lần này, ZOOM đã tổ chức buổi giới thiệu thông tin về công ty và rất nhiều sinh viên đã nhiệt tình lắng nghe. Chúng tôi tổ chức một buổi thông tin công ty trực tuyến, vì vậy người phụ trách tại trường bạn chọn sẽ điều chỉnh lịch trình nếu bạn cho chúng tôi biết ngày và giờ mong muốn. Một cuộc họp giao ban tại chỗ sẽ được tổ chức sau khi tình trạng nhiễm coronavirus đã được giải quyết.